Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce
STRONA ARCHIWALNA

2015.07.31 Powołanie komendanta