Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce
STRONA ARCHIWALNA

Rozliczenie dotacji MSWiA

W związku z zapytaniami dotyczącymi wydatkowania dotacji MSWiA w zakresie realizacji zadania publicznego pt. "Przygotowanie jednostek ochotniczych Straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych", uprzejmie informujemy iż termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia podpisania umowy przez KG PSP do dnia 30 października 2020 r.
Do rozliczenia dotacji MSWiA proszę przygotować:
- opisane na odwrocie faktury i podpisane faktury zgodnie z ofertą,
- ksero książki z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
- ksero potwierdzenia przelewu za zgodność z oryginałem,
- ksero OT za zgodność z oryginałem – w przypadku wydatków inwestycyjnych.

W celu dokonania wstępnej weryfikacji zgodności zakupu z umową i wnioskiem prosimy o kontakt telefoniczny:
tel. 12 2894929/12 2894927.


Opis do faktury


Oświadczenie dotyczące rachunku bankowego16-10-2020