Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce
STRONA ARCHIWALNA

Postępowanie na wypadek wystąpienia zagrożenia związanego z owadami błonkoskrzydłymi

W związku z narastającymi pytaniami dot. usuwania owadów błonkoskrzydłych na terenie prywatnych posesji Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce informuje,iż Straż pożarna prowadzi działania ratownicze w związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych w obiektach, w których przebywają grupy dzieci, ludzie starsi oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich, domach opieki itp. W pozostałych przypadkach działania Straży mogą ograniczyć się do przeprowadzenia ewakuacji osób oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia. Usunięcie gniazda lub roju owadów należy wtedy do zadań właściciela lub zarządcy obiektu zgodnie z art.61 pkt.2 Prawa budowlanego, które mówi:...czytaj więcej01-10-2020