Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce
STRONA ARCHIWALNA

Powierzenie obowiązków Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Wieliczce

Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce mł. bryg. Leszek Kasiński z dniem 14 września 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Wielicze st. kpt. Michałowi Masternakowi.

Pan st. kpt. mgr inż. Michał Masternak służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 2005 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2009 r. ukończył studia inżynierskie oraz został mianowany na pierwszy stopień oficerski. Skierowany do dalszej służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce zajmował kolejno stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany. Od 2018 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy JRG.

Od początku pełnienia służby st. kpt. Michał Masternak chętnie podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończył m.in. w 2012 roku niestacjonarne studia II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pełniąc funkcje dowódcze wielokrotnie kierował działaniami ratowniczo gaśniczymi na terenie powiatu wielickiego. Od 2018 r. pełni również nieetatową funkcję oficera prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce.15-09-2020