Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce
STRONA ARCHIWALNA

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce

Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo - gaśniczy zakupiony w ramach projektu: „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego na podwoziu MAN TGM 18.320 4x4, napędzany jest silnikiem o mocy 235 kW (320km), spełniającym normę czystości spalin Euro 6. Posiada zbiornik wody o pojemności 5400 dm3 oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 555 dm3, autopompę dwuzakresową o wydajności 3705 dm3/min. przy ciśnieniu 8 bar oraz 430 dm3/min. przy ciśnieniu 40 bar. Pojazd wyposażono w 60 m linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy w technologii LED i wyciągarkę elektryczną o mocy 12000lb. Pojazd dostarczono w ukompletowaniu zgodnie z wytycznymi standaryzacji pojazdów w jednostkach PSP, powiększonym o rozbudowany zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. Wartość pojazdu wynosi 1.195.929,00 zł.18-09-2020