Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce
STRONA ARCHIWALNA

Kontakt

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
32-020 Wieliczka, Park Kingi 4
województwo małopolskie

Kontakt telefoniczny :
Centrala 12 278-38-88, 12 278-62-28
Sekretariat Komendanta 12 289-49-25
fax. 12 278-15-22

Komendant Powiatowy

mł. bryg. mgr inż. Leszek Kasiński

Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce przyjmuje w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.30 - 15.30.
Zainteresowane osoby proszone są o uzgodnienie terminu spotkania
telefonicznie nr 12 289-49-25 lub 12 278-38-88


Zastępca Komendanta Powiatowego

st. bryg. mgr Marek Rodak

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
Dowódca JRG -
st. kpt. mgr inż. Michał Masternak
p. o. Zastępcy Dowódcy JRG -
asp. sztab. mgr inż. Paweł Czapla

tel.: 12 289-49-46,
12 289-49-39 lub centrala 12 278-38-88

Wydział ds. Operacyjno - Szkoleniowych
Naczelnik Wydziału - mł. kpt. mgr inż. Bartosz Kłosowicz

Starszy specjalista
- kpt. mgr Robert Ulman
tel. 12 289-49-29 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych
Kierownik sekcji -
kpt. mgr Dorota Grabowska

Starszy Technik - mgr Kamila Pietras

tel.: 12 289-49-49 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Kontrolno - Rozpoznawczych
Kierownik sekcji - mł. bryg. mgr inż. Bogusław Marszałek
Starszy specjalista -
mł. kpt. mgr inż. Łukasz Lewandowski
tel.: 12 289-49-24 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko - Technicznych
Kierownik sekcji -
mł. kpt. mgr inż. Paweł Ryńca
Starszy specjalista - kpt. mgr inż. Marcin Musiał

Starszy Technik - Marzena Święszek

tel. 12 289-49-27 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Finansów
Główna Księgowa -
mł. kpt. mgr Anna Sroga
Technik - Weronika Długosz

tel.: 12 289-49-26 lub centrala 12 278-38-88