Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce
STRONA ARCHIWALNA

Kontakt JRG

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Dowódca JRG

st. kpt. mgr inż. Michał Masternak

p. o. Zastępcy Dowódcy JRG -

asp. sztab. mgr inż. Paweł Czapla

tel.: 12 289-49-39,
12 289-49-46 lub centrala 12 278-38-88