Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce
STRONA ARCHIWALNA

O Komendzie

Zarys historyczny

        Powiat wielicki usytuowany jest w sąsiedztwie aglomeracji krakowskiej, w kierunku południowo-wschodnim. W jego skład wchodzi 5 gmin:

  • miejsko – wiejskie: Wieliczka, Niepołomice;
  • wiejskie: Biskupice, Gdów, Kłaj.

Na terenie powiatu znajduje się 106 miejscowości zaś jego powierzchnia wynosi 427,8 km2

(daje to 15 miejsce wśród 22 powiatów województwa małopolskiego). Użytki rolne stanowią 64% powierzchni powiatu, a lasy i tereny leśne 19%. Ludność powiatu liczy 124100 osób dane według  (WUS na Dzień 31.12.2017r) i wykazuje tendencje rosnącą.

        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce mieści się obecnie w budynku usytuowanym na terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, Kopalni Soli “Wieliczka”. Miejsce to zostało wybrane wobec konieczności ratowania najstarszej w świecie czynnej kopalni soli, nękanej ustawicznymi pożarami. W razie niebezpieczeństwa, fachowa pomoc mogła bowiem nadejść w ciągu zaledwie kilku minut od ogłoszenia alarmu. W roku 1952, Komenda Główna Straży pożarnych przejęła od Ministerstwa Górnictwa Wielicki Ośrodek Szkolenia pożarniczego i utworzyła w jego miejsce czteroletnie Oficerskie Technikum pożarnictwa, które zostało następnie przeniesione do Wrocławia. W jego miejsce, uruchomiono w Wieliczce Ośrodek Szkolenia pożarniczego Nr 5 KGSP, który w 1957 roku, przekazała ona Komendzie Wojewódzkiej Straży pożarnych w Krakowie. Od tego też czasu budynek ciągle podlega rozbudowie i modernizacji, przyjmując ostateczne obecny kształt. W 1992 roku znajduje tutaj swą siedzibę Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza, a po reorganizacji administracyjnej kraju, 1 stycznia 1999 roku, tworząc powiat wielicki, powołano do życia Komendę Powiatową PSP w Wieliczce.

Operacyjne zabezpieczenie powiatu

W Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce pełni służbę 66 strażaków, w tym w JRG - 49 strażaków. W skład Komendy Powiatowej wchodzi jedna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza wyposażona ogółem w 11 samochodów.