Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce
STRONA ARCHIWALNA

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 

(adres korespondencyjny 32-020 Wieliczka, ul. Park Kingi 4).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest bryg. Marcin Wolanin.

Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl

 
  1. Informacja dot. danych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych
  2. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z obsługą petentów
  3. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym