Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce
STRONA ARCHIWALNA

Porady - zdrowy raKtownik

Nowotwory wśród strażaków

#zdrowy_raKtownik

Służba w Straży Pożarnej tak ochotniczej jak i zawodowej, związana jest, oprócz ryzyka wystąpienia różnego rodzaju urazów, zatruć, czy też  negatywnego działania stresu, na wystąpienie u strażaków chorób  nowotworowych spowodowanych działaniem substancji kancerogennych.

Same zachorowania są odwleczone w czasie, objawy występują często u strażaków będących już na emeryturze i są skutkiem długoletniej ekspozycji na kancerogeny.

Fakt powiązania zachorowań na raka, a służby w Straży i narażenia na substancje szkodliwe występujące w środowisku pracy Strażaka został poparty wieloma badaniami na całym świecie.

Paradoks zdrowego pracownika:
Jak wynika z badań, strażak jest o około dwukrotnie bardziej narażony na nowotwory porównując do reszty społeczeństwa, jednak strażacy wstępujący do służby są wyselekcjonowani pod względem stanu zdrowia, uprawiają sport, dbają o ogólną kondycję i zdrowie, więc teoretycznie ryzyko raka w takiej grupie powinno być o połowę mniejsze, niż u ogółu. Jednak jest tak, jak wskazują powyższe badania.
Przekładając to na porównywalną grupę społeczeństwa, czyli wysportowaną i zdrową, możemy powiedzieć że ryzyko zachorowania jest czterokrotnie większe niż  gdyby osoba wstępująca do służby,  nigdy nie została strażakiem!

Więcej informacji na prezentacji

Fot. Piotr Zwarycz OBIEKTIV